[Home]


Zit u op ja-knikkers te wachten? Nee toch.

Professionals in sales en trade marketing worden graag inhoudelijk getoetst.
Kandidaten zoeken een kwalitatief referentiekader ter bevestiging van hun skills.

Werving & selectie als integraal onderdeel van uw afzetvraagstukken
Werving en selectie staat in onze zienswijze niet los van de vraagstukken waarmee de fabrikant vandaag wordt geconfronteerd. ''Zijn kandidaten in staat de pittige vraagstukken van vandaag te tackelen?
En hoe presteert men in het contact met Albert Heijn/Ahold, Superunie, Jumbo, Kruidvat en andere grootschalige marktpartijen?''

In deze tijd waarin retailers eerder de confrontatie zoeken dan het harmoniemodel komt het aan op onderhandelingsvaardigheden, de juiste mensen, de juiste tools. Op sales- en [trade] marketing professionals die bestand zijn tegen het powerplay van grootschalige retailers en irreële eisen zonder het verlies van omzet en schapposities.
Via onze contacten in de handel traceren wij hoever grootschalige retailers zijn en welk kaliber vandaag nodig is om met hen tot zaken te komen.
De handel en kennis van uw categorie is ons referentiekader. In werving- & selectietrajecten biedt dat een stevig houvast.

Kandidaten met een goed stel hersens? Een CV vol klinkende namen en wapenfeiten? Waar geen speld tussen te krijgen is? Maar hoe presteert men wèrkelijk in het contact met Albert Heijn en andere retailpartijen? Inhoudelijke toets
Bierman selecteert de TOP. Bij kandidaten is dit bekend. Zij voelen zich aangetrokken tot onze benadering en gebruiken ons als toetssteen. We zijn op de hoogte van uw afzetvraagstukken en van de obstakels waarmee kandidaten in de praktijk worden geconfronteerd.
De TOP is schaars. Altijd. Ongeacht de economie. Daarentegen is het kwalitatieve aanbod ruimschoots voorhanden als kandidaten op de juiste manier worden doorgezaagd.

Alles onder controle
Onze aanpak heeft een paar aantrekkelijke kanten.
Het dilemma van te weinig goede kandidaten, met de vertragingen die dat tijdens procedures kan veroorzaken, is niet aan de orde. Het vinden van de juiste kandidaat is geen toevalstreffer. Wij hebben het proces in de hand. Alles onder controle.
Onze aanpak stelt ons bovendien in staat de selectie snel uit te voeren. Binnen twee weken introduceren wij de eerste kandidaten.
En omdat de TOP in de respons doorgaans goed vertegenwoordigd is, kunnen wij in een opdracht meerdere TOP kandidaten introduceren.
Vanzelfsprekend introduceren wij geen kandidaten die niet voldoen. Dat klinkt logisch, maar in werving- en selectie is dat is helaas niet altijd het geval.

Beruchte valkuilen in werving & selectie
De zes valkuilen die vaak over het hoofd worden gezien. Fundamentele informatie voor sales management, verkoopdirectie, HRM.

Valkuil nr. 1:
De capaciteiten van de kandidaat worden niet onderkend.
'Beoordelaars' hebben een onbedwingbare neiging kandidaten te evalueren op gedrag: 'te soft, te dominant, praat te veel, praat te weinig, afwachtend etc.,' maar worden kandidaten inhoudelijk getoetst?
Krijgt men de acceptatie van Ahold door kennis van zaken? Is hij of zij bestand tegen het powerplay van deze retailer? En hoe jast men er een prijsverhoging door?
Dat zijn wezenlijke, inhoudelijke thema's waarop kandidaten naar onze mening moeten worden getoetst.
Valkuilen 2 t/m. 6: op aanvraag beschikbaar.
Stuur een mail met de tekst 'valkuilen' naar josbierman@fmcg.nl

No cure no pay? Nee
'No cure no pay' biedt de zoekende fabrikant de optie de opdracht bij meerdere bureaus neer te leggen, maar dit leidt never tot een maximale inspanning van het bureau en dus niet tot de meest geschikte kandidaat.
Want waarom zou het bureau zich inspannen als men de kans loopt de opdracht te verliezen aan een concullega die bij toeval sneller is? Wij doen er niet aan mee.
Het traceren en overtuigen van [top] kandidaten is een kwestie van gedegen huiswerk. Dit vraagt inspanning en tijd en dat conflicteert met 'no cure no pay-regelingen'. Als fabrikanten hieraan wensen vast te houden, dan moeten wij helaas afhaken.

De briefing vinden wij een belangrijke eerste stap. Het is een goed moment elkaar te leren kennen. 'Zitten we op één golflengte of divergeren onze gezichtspunten'.
Tijdens de briefing krijgen wij inzicht in het kaliber van de trade marketeer -- of commercieel manager, NAM, sales manager -- die nodig is en in de haalbaarheid van de opdracht.
De doorslaggevende toets
U doet de werving en selectie niet via ons bureau, maar u beschikt wel over een kandidaat -al dan niet via een ander bureau- en u staat op het punt deze aan te nemen. Het gaat om een fundamentele post in de organisatie. Sales manager, commercieel directeur, commercieel manager, account group manager, Sr. trade marketeer, export manager, dé national account manager.
U overweegt een laatste deskundige, doorslaggevende toets. 'Is de kandidaat bestand tegen het huidige powerplay van grootschalige retailers en hoe presteert men in het contact met Albert Heijn/Ahold, Superunie, Jumbo, A.S.Watson en andere retailpartijen?'
Onze contacten met [grootschalige] retailers in Food Retail en in Drug en de kennis van uw afzetvraagstukken vormen dan een stevig houvast bij het rekruteren van de beoogde kandidaat.
Vraag naar onze 'integrale aanpak.'

Doormodderen?
Bierman beperkt zich in werving & selectie tot Food Retail, Drug, Agri, fmcg -- met het accent op Sales en Trade Marketing -- en tot branches die zich daarmee verwant voelen. [w.o. DIY].
Wij werken op exclusieve basis, maar modderen niet door als het wat tegenzit. Dus als wij binnen 2, 3 weken na het verstrekken van de opdracht geen zicht hebben op geschikte kandidaten, is het de opdrachtgever toegestaan de opdracht in te trekken. Daartoe nemen wijzelf contact op.
Commercieel directeuren, sales managers en trade marketeers die zich in onze zienswijze kunnen vinden, nodigen wij uit voor een oriënterende gedachtewisseling 0315-24.34.94

Werving & selectie als integraal onderdeel van uw afzetvraagstukken.
Achtergrondinformatie

 1. De business-case ''Albert Heijn'' voor top executives [sales en trade marketing]
  Best practice

 2. Werving en selectie als integraal onderdeel van uw afzetvraagstukken:
  ''Prijsaanpassingen 2017: vertragingstactieken...'' [Albert Heijn]

 3. Trade marketing:
  De nieuwe generatie trade marketeers...

 4. Het inwerken van nieuwkomers in de organisatie.
  Een vliegende start vanaf dag één

 5. Outplacement: in de hoogste versnelling naar een nieuwe baan.
  Vraag naar ons plan van aanpak

fmcg-nieuws "on line"
"Trends in Distributie- en Foodmarketing" is een uitgave van Bierman die kosteloos via e-mail wordt verspreid. Onze nieuwsbrieven zijn gebaseerd op informatie die wij ontlenen aan onze dagelijkse contacten met retailers. Ze worden verspreid onder fabrikanten in fmcg. Toezending is onregelmatig, alleen als er iets te melden is.
Abonneren kan via een e-mail aan josbierman@fmcg.nl met de tekst "een gratis abonnement".
Verzoek: stuur deze nieuwsbrief naar een geinteresseerde relatie of collega.


An incorrect selection decision costs your
company a minimum of two years salary...
If you recognize and rectify it within
the first six months

[Frost & Sullivan]


Jos Bierman
T: 0315-24.34.94
E: josbierman@fmcg.nl

fmcg