[Home]
This page is also available in English

Werving & Selectie
Het inwerken van nieuwkomers in de Verkoop/Marketing-organisatie [FMCG]
Een vliegende start vanaf dag één.

Bierman beschikt over een practicum voor nieuwkomers in de organisatie, dat leidt tot verkorting van de inwerktijd met 80%
Wat is meestal de praktijk?
Het inwerken van een nieuwe medewerker gebeurt doorgaans door een collega, maar hoe goed het inwerktraject ook wordt uitgevoerd, toch gaat er vaak 8-12 maanden overheen[!] eer nieuwkomers feeling hebben met de category en hun klanten. Ondanks goede voornemens worden zij al snel losgelaten, want de begeleidende collega heeft een stevige workload.
Voordat een nieuwkomer voor 100% meedraait en in de job niet meer voor verrassingen wordt geplaatst, is de organisatie vele maanden en vele, vaak onzichtbare, kosten verder.

Cyclus van een jaar
Vaak is een cyclus van een jaar nodig om alles een keer 'te hebben meegemaakt'. Deze tijd wordt i.h.a. ook nodig geacht om mensen in hun functioneren goed te kunnen beoordelen.
Ook talenten waarvan verwacht mag worden dat ze de materie snel oppakken hebben tijd nodig om te wennen aan een nieuwe werkomgeving. Dit geldt evenzeer voor routiniers, want iedere category kent zijn eigen commerciele relaties, wetten en eigenaardigheden.

Nieuwkomers in de kortste tijd operationeel en productief
Bierman beschikt over een practicum van 2-3 dagen [de duur is afhankelijk van de complexiteit], dat leidt tot verkorting van de inwerktijd voor nieuwkomers met 80%.
In feite draait het voor nieuwkomers in de organisatie om twee vragen: ''welke informatie is voor de retailer relevant en wat is ballast" en ''welke informatie in de verkoop/marketingorganisatie is minimaal nodig om maximaal te presteren''.
En dat is geen kwestie van een halve meter Nielsenboeken of GFK-rapporten doorploegen, maar van technieken die wijzelf -met succes- toepassen in onze category analyses.

De techniek die ertoe leidt dat nieuwkomers in marketing en sales in de kortste tijd operationeel en productief zijn èn acceptatie krijgen van grootschalige retailers, is beschikbaar.
Ook voor uw organisatie.

De overkill aan informatie

Een andere kijk op werving en selectie in Sales, Marketing en FMCG

Het advies. De implementatie
Bierman is geen consultant die zich beperkt tot het advies. De vertaling van bevindingen naar de praktijk en de ondersteuning van sales en marketing bij de implementatie, is één van onze kernactiviteiten.
Om te komen tot een afgewogen visie voor vraagstukken kunnen fabrikanten ons uitnodigen voor een analyse resulterend in een eerste verslag met kansen, mogelijkheden en scenario's. Maatwerk. Praktijkgericht. Food Retail, Drug, Foodservice, DIY, Retail non foodkanalen [Action, Zeeman e.a.]


De kwaliteit van de informatie
bepaalt de slagvaardigheid van de organisatie

Niet de kwantiteit


P.J. Bierman
T: 0315-24.34.94
M: 06.516.77.557
E: josbierman@fmcg.nl