[Home]
This page is also available in English

Zit u op ja-knikkers te wachten? Nee toch.

Autonome groei door out of stockreductie

Met regelmaat lezen wij in de vakpers over het out of stockvraagstuk. Terecht. De belangen zijn groot. Door hoge [weekend] out of stocks, die door retailers veelal worden gebagatelliseerd maar in het weekend vaak 20-25% bedragen, missen fabrikanten en retailers omzet en is er sprake van onvoldoende groei.
En iets dat fabrikanten en retailers zich niet echt realiseren: 'out of stock' behoort tot de grootste veroorzakers van het mislukken van nieuwe productintroducties.
De publikaties van nu wijken niet af van de publikaties van 5 of 10 jaar geleden, maar nu het vraagstuk als gevolg van het ontbreken van voldoende marktgroei steeds klemmender wordt, neemt de aandacht voor het vraagstuk toe.
Retailers spreken over out of stock als een veelkoppig monster; over een veelzijdige, ongrijpbare problematiek.
Ondanks verbeterde logistiek, kortere leadtimes, EDI en category management zijn zij slechts fractioneel in staat om het vraagstuk te tackelen. En de verwachting is dat out of stocks verder zullen toenemen.

Weekend out of stock: 20-25%
Het vraagstuk leidt tot nogal wat discussie in de keten. Fabrikanten en account managers hameren voortdurend op de hoge irritatiefactor bij de merktrouwe klant als gevolg van out of stocks, maar de retailer heeft daar niet echt een boodschap aan.
In de discussie over out of stocks blijkt ook dat retailers heel anders aankijken tegen de onmisbaarheid van merken en producten in hun assortiment dan de fabrikant.
En niets irriteert een retailer meer dan de constante boodschap dat zijn logistiek niet op orde is, zonder dat de fabrikant praktisch toepasbare oplossingen aanreikt.

Initiatief
Wie onderzoek doet naar de oorzaken stuit al snel op dilemma's aan retailzijde.
Als de retailer onvoldoende in staat is de problemen in de eigen logistiek te tackelen en er ook geen zicht is op verbetering, wordt dit het probleem van de fabrikant.
Dat men niet in staat is de eigen problemen in kaart te brengen en te vertalen in praktische oplossingen is overigens geen onwil, eerder onbekendheid met de eigen organisatie, winkelvloer en logistiek!

Bierman's analyse van logistieke vraagstukken
Welke componenten zijn van invloed op de hoogte van out of stocks en hoe te komen tot structurele out of stockreductie?
En niet in de laatste plaats: hoe krijg je als fabrikant greep op het assortiment en op de facings in kanalen die het niet zo nauw nemen met de discipline op de winkelvloer?
Bel Jos Bierman voor oplossingen en voor samenwerkingsprojecten met retailers die door ons kunnen worden begeleid.

Actielogistiek

Het advies. De implementatie
Bierman is geen consultant die zich beperkt tot het advies. De vertaling van bevindingen naar de praktijk en de ondersteuning van sales en marketing bij de implementatie, is één van onze kernactiviteiten.
Om te komen tot een afgewogen visie voor vraagstukken kunnen fabrikanten ons uitnodigen voor een analyse resulterend in een eerste verslag met kansen, mogelijkheden en scenario's. Maatwerk. Praktijkgericht. Food Retail, Drug, Foodservice, DIY, Retail non foodkanalen [Action, Zeeman e.a.]

FMCG-nieuws "on line".
"Trends in Distributie- en Foodmarketing" is een uitgave van Bierman die kosteloos via e-mail wordt verspreid.
Onze nieuwsbrieven zijn gebaseerd op informatie die wij ontlenen aan onze dagelijkse contacten met retailers. Deze nieuwsbrieven worden verspreid onder fabrikanten in FMCG.
Toezending is onregelmatig, alleen als er iets te melden is. Abonneren kan via een e-mail aan josbierman@fmcg.nl met de tekst "een gratis abonnement".


Ook als het goed gaat
kan het beter

Jos Bierman
T: 0315-24.34.94
E: josbierman@fmcg.nl
fmcg