[Home]

Zit u op ja-knikkers te wachten? Nee toch.
Haal tijdelijk een trade marketeer in huis

Ervaren trade marketeers/seniors die projectmatig werk ambiŽren zijn altijd welkom

De vertraging van introducties en projecten als gevolg van hoge werkdruk en een tekort aan capaciteit is vandaag ťťn van de knelpunten in de verkoop/marketingorganisatie. Niet zelden worden projecten als gevolg hiervan maandenlang vooruitgeschoven en introducties uitgesteld.
Het leidt tot 'achterstallig onderhoud' in de organisatie, omzet/winst-targets die niet worden gerealiseerd en niet zelden ook tot verstoorde handelsrelaties.

Met de FMCG-poot Temporary Staff/interim management beantwoordt Bierman aan de vraag naar flexibel inzetbare trade marketeers.
Wij beschikken over een netwerk met professionals die hun ervaring hebben opgedaan bij multinationals en/of in middelgrote en kleine organisaties. Komend uit industrie en/of de handel. Die zonder kostbare vertragingen tijdelijk kunnen worden ingezet. Want skills en snelheid zijn twee voorwaarden voor succes.

Heeft uw organisatie tijdelijk extra ondersteuning nodig?

 • Wordt u geconfronteerd met een [tijdelijk] tekort aan trade marketeers of met een [tijdelijk] hoge werkdruk? Bijvoorbeeld als gevolg van verschillende -samenvallende- productintroducties?

 • Dreigt een project te sneuvelen door gebrek aan mankracht?

 • Is het project bijna afgerond, maar slaat dan de twijfel toe? Of dit wel de acceptatie krijgt van uw afnemers?

 • Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke kennis op het gebied van trade marketing, category management, productintroducties en schapvisies?

 • Dreigt Albert Heijn uw product of merk te saneren --of is dit al gebeurd-- en moet dit worden voorkomen danwel worden teruggedraaid?

 • Zoekt u een ''senior'' die de trade marketingafdeling naar een hoger niveau moet brengen? Die als leidinggevende en als voorganger voor enige tijd kan worden ingehuurd?
 • Misschien kunnen wij een handje helpen. Neem contact op met Jos Bierman voor een oriŽnterende gedachtewisseling: 0315-24.34.94

  Additionele ondersteuning van Jos Bierman
  De functie van Jos Bierman bij interim-opdrachten is vierledig:

  1. De introductie van kandidaten die kwalitatief presteren

  2. Contactpersoon voor de opdrachtgever tijdens de looptijd van het project. Wij kennen uw vraagstukken, de hindernissen en de oplossingen.
   In opdracht van vooraanstaande fabrikanten begeleiden wij productintroducties t/m. de presentatie op de hoofdkantoren van retailorganisaties, ontwikkelen wij schapvisies die de acceptatie krijgen van retailers en participeren wij in business-cases.

  3. Toegang tot onze retaildatabank.
   Wij beschikken over een unieke databank met kwalitatieve informatie over uw categorie en over samenwerking met grootschalige retailers aangereikt door deze retailers zelf.
   Tijdens het interim project staan deze retaildatabank ter beschikking van de interim trade marketeer.

  4. Bewaking van de kwaliteit en het proces
   Zorgen voor een opvolger bij ziekte van de interim trade marketeer. En als deze niet zou voldoen hem of haar vervangen.
   Calamiteiten zijn wij graag voor. Daarom blijven we graag bij het project betrokken en is er regelmatig contact met de opdrachtgever. Door onze wijze van recruteren is de kans op storingen in de relatie interim trade marketeer/opdrachtgever overigens nihil.

  Ervaren trade marketeers/seniors die projectmatig werk ambiëren zijn altijd welkom
  Bierman is altijd op zoek naar professionals. Voor de invulling van projectmatig werk. Als antwoord op een tijdelijk tekort aan capaciteit in de Verkoop/Marketing-organisatie.
  Voor 1-6 maanden. Voor korter of voor langer. Voor enkele dagen in de week of fulltime. Zij voeren al dan niet op locatie opdrachten uit op het gebied van trade marketing, category management, schapvisie, productintroducties. De werkzaamheden zijn operationeel en/of strategisch van aard.
  Trade marketeers en category managers uit de industrie en uit de handel nodigen wij uit voor een gesprek. Over hun ervaringen en wapenfeiten. Over relevante issues w.o. het succesvol introduceren van nieuwe producten.
  Bel of mail Jos Bierman: 0315-24.34.94

 • De lancering van nieuwe producten in fmcg en de drie cruciale momenten in de introductiefase

  Opdrachtgevers
  Onze opdrachtgevers zijn multinationals, middelgrote en kleine fabrikanten in fmcg, Food, Drug en DIY. Wij adviseren hen over trade marketingissues, prijs- en conditie-issues, samenwerking en onderhandelingstrategiŽen.
  Om te komen tot een afgewogen visie voor vraagstukken kunnen fabrikanten ons uitnodigen voor een analyse resulterend in een eerste verslag met kansen, mogelijkheden en scenario's. Maatwerk. Praktijkgericht. Voor Food Retail, Out of Home, Drug, Foodservice, DIY, Retail non foodkanalen [Action, Zeeman e.a.]


  Voor snel schakelen in fmcg
  moet je de praktijk goed kennen

  Jos Bierman
  T: 0315-24.34.94
  E: josbierman@fmcg.nl