[Home]

Bierman: sparringpartner in fmcg voor Sales management en Directie

Bierman als sparringpartner voor Directies, Sales Management, Commercieel Directeuren en de Top in account management.

Bel Jos Bierman voor een orienterende gedachtenwisseling en snel schakelen: 0315-24.34.94

Fmcg-issues 2017
Business development in de keten

Het advies. De implementatie
Bierman is geen consultant die zich beperkt tot het advies. De vertaling van bevindingen naar de praktijk en de ondersteuning van sales en marketing bij de implementatie, is één van onze kernactiviteiten.
Om te komen tot een afgewogen visie voor vraagstukken kunnen fabrikanten ons uitnodigen voor een analyse resulterend in een eerste verslag met kansen, mogelijkheden en scenario's. Maatwerk. Praktijkgericht. Food Retail, Drug, Foodservice, DIY, Retail non foodkanalen [Action, Zeeman e.a.]


Een advies kan pas goed zijn
als de analyse goed is

Jos Bierman
T: 0315-24.34.94
E: josbierman@fmcg.nl